Τα σταθερά οικονομικά μεγέθη για το 2022 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του BMW Group

Το BMW Group πέτυχε τους στόχους του για το 2022, σύμφωνα με την πρόβλεψη, σημειώνοντας ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων αύξησε σημαντικά τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου (€ 23,5 δισ. / +46,4%) και τα καθαρά κέρδη (€18,58 δισ. / +49,1%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η θετική εξέλιξη μπορεί να αποδοθεί στη βελτιωμένη τιμολόγηση και στις θετικές επιδράσεις του προϊοντικού μίγματος, καθώς και στην πλήρη ενοποίηση της κινεζικής κοινοπραξίας BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). Η τελευταία συνεισέφερε επίσης με € 5,01 δισ. στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στις αισθητά υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές των € 11,07 δισ. στον αυτοκινητιστικό τομέα.  

Οι αυξημένες κατά 107,7% πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων το 2022 απέσπασαν ποσοστό 9% επί του συνόλου των παραδόσεων το 2022 και συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου των νέων οχημάτων στην ΕΕ. Βάσει προκαταρκτικών στοιχείων, η τιμή αυτή διαμορφώθηκε στα 105,0 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο (WLTP). Πρόκειται για μία μείωση της τάξεως του (-)9,4% που υπερβαίνει αισθητά την τιμή του προηγούμενου έτους και τον ισχύοντα στόχο εκπομπών κατά 22,5 g/km (προηγ. έτος: 115,9 g/km). Το BMW Group προχωρά με τον εξηλεκτρισμό της γκάμας των προϊόντων του και στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στις συνολικές παραδόσεις του στο 15% φέτος.

«Δύο είναι τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας μας το 2022: μια ισχυρή και γεμάτη πάθος ομαδική προσπάθεια από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας παγκοσμίως, και συναρπαστικά προϊόντα με τα οποία ανταποκρινόμαστε σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων», δήλωσε ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, την Πέμπτη 9 Μαρτίου στο Μόναχο. «Δείχνει ότι όσοι αντιμετωπίζουν τον μετασχηματισμό με θάρρος και συνέπεια, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ευελιξίας, μπορούν να επιτύχουν σταθερές επιδόσεις, ακόμη και σε ένα ασταθές περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στο ‘μονοπάτι’ της BMW στο μέλλον, κατευθύνοντας περαιτέρω την εταιρεία στο δρόμο για την επιτυχία». 

Θετικός αντίκτυπος από την πλήρη ενοποίηση της BBA .

Το οικονομικό έτος 2022, το BMW Group ξεπέρασε και πάλι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων, των κερδών του Ομίλου και των καθαρών κερδών.

Όπως αναμενόταν, οι παραδόσεις ήταν ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στις 2.399.632 μονάδες (προηγ. έτος: 2.521.514 οχήματα/ -4,8%). Η σταθερά υψηλή ζήτηση των πελατών αντανακλάται στο ισχυρό βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας. Ωστόσο, αυτό δεν μπόρεσε να εκπληρωθεί πλήρως, λόγω των δυσκολιών στην προμήθεια ημιαγωγών, των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και των lockdowns λόγω COVID στην Κίνα.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα -BEV και PHEV- απέσπασαν μερίδιο 18,1% (433.792 μονάδες/ +32,1% σε ετήσια βάση) επί των συνολικών παραδόσεων. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν στις 215.752 μονάδες – σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (+107,7% σε ετήσια βάση).

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε €142,61 δισ. (προηγ.  έτος: € 111,23 δισ. / +28,2%), με την ενσωμάτωση των εσόδων της BBA να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση. Το BMW Group επωφελήθηκε επίσης από τη βελτιωμένη τιμολόγηση – τόσο για τις πωλήσεις νέων οχημάτων όσο και για τη μεταπώληση των οχημάτων που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα leasing – καθώς και από τις θετικές επιδράσεις του προϊοντικού μίγματος.

Αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόστος πωλήσεων της BBA, το οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά. Η αύξηση του κόστους για υλικά, προϊόντα και logistics, το υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης λόγω υψηλότερων επιπέδων επιτοκίου, καθώς και οι επιπτώσεις από την ενοποίηση της BBA και το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτροκίνητων οχημάτων, συνέβαλαν στις υψηλότερες δαπάνες.

Δαπάνες Έρευνας και Εξέλιξης ( R & D ) για νέα μοντέλα και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης GEN 6.

Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός του BMW Group αντανακλάται στη μέτρια αύξηση των δαπανών για έρευνα και εξέλιξη: Οι δαπάνες R&D σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) ανήλθαν σε € 6,62 δισ. (πρ προηγ. έτος: € 6,29 δισ./ +5,2%). Ο μεγαλύτερος όγκος των δαπανών R&D αφορούσε κυρίως νέα μοντέλα, τη NEUE KLASSE, και τη σχετική ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης έκτης γενιάς. Πρόσθετες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων και την αυτοματοποιημένη οδήγηση.

Ωστόσο, ωστόσο λόγω των υψηλότερων εσόδων του έτους, ο δείκτης R&D, σύμφωνα με το Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα, ήταν χαμηλότερος, στο 5,0% (προηγ. έτος: 6,2%).

Οι κεφαλαιακές δαπάνες για ακίνητα, εργοστάσια και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 7,79 δισ. το 2022 (προηγ. έτος: € 5,01 δισ./ +55,4%). Η αύξηση αυτή αντανακλά την ενοποίηση των επενδύσεων της BBA και τις κεφαλαιακές δαπάνες για νέα μοντέλα όπως η Σειρά 7 και η BMW X1. Πρόσθετα κεφάλαια διοχετεύτηκαν στην επιταχυνόμενη αύξηση των BEV. Το ποσοστό κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Το BMW Group ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ύψους €13,99 δισ. για το σύνολο του έτους (προηγ. έτος: €13.40 δισ./ +4,5%). Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου σημείωσαν και πάλι μεγάλη αύξηση και, ως αποτέλεσμα της πλήρους ενοποίησης της BBA, ανήλθαν στα € 23,50 δισ. (προηγ. έτος: € 16,06 δισ./ +46,4%). Το περιθώριο EBT του Ομίλου ανήλθε σε 16,5% (προηγ. έτος: 14,4%- +2,1 ποσοστιαίες μονάδες).

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε €18,58 δισ. (προηγ. έτος: €12.46 δισ./ +49,1%).

Προτεινόμενο μέρισμα € 8,50.

Οι μέτοχοι θα έχουν επίσης μερίδιο στην επιτυχία του οικονομικού έτους 2022. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας (σύμφωνα με τον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα) ύψους € 5,48 δισ. (προηγ. έτος: € 3,82 δισ. / +43,2%) θα διανεμηθούν στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της BMW AG. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου μέρισμα ύψους € 8,50 ανά κοινή μετοχή (προηγ. έτος € 5,80) και € 8,52 ανά προνομιούχο μετοχή (προηγ. έτος € 5,82). Αυτό αντιπροσωπεύει μία αναλογία πληρωμής 30,6% (προηγ. έτος: 30,9%) και είναι σύμφωνη με το εύρος στόχου 30-40% των καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους της BMW AG.

Ολοκλήρωση της επαναγοράς μετοχών ύψους € 1,28 δισ. το 2022.

Βάσει της εξουσιοδότησης που δόθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Μάιο του 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε αγορά μετοχών ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, περίπου 15,3 εκατ. κοινές μετοχές έναντι € 1,17 δισ. και περίπου 1,4 εκατ. προνομιούχες μετοχές αντί € 106 εκατ. είχαν επαναγοραστεί και δηλωθεί ως ίδιες μετοχές. Αυτές αναγνωρίστηκαν ως ίδιες μετοχές. Έτσι, η BMW AG κατέχει περίπου 16,8 εκατομμύρια ίδιες μετοχές στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ονομαστικής αξίας 16.760.957 ευρώ ή 2,53% του μετοχικού κεφαλαίου. Στις 7 Μαρτίου 2023, το BMW Group προέβη σε επαναγορά μετοχών αξίας σχεδόν 1,6 δισ. ευρώ και κατέχει έτσι το 3,03% του μετοχικού κεφαλαίου. 

«Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επωφεληθούν από την επιτυχία της εταιρείας μας και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις μας. Το ισχυρό μας μέρισμα των 8,50 ευρώ για το 2022 αντικατοπτρίζει την οικονομική μας δύναμη – καθώς είμαστε σε θέση να καταβάλλουμε μερίσματα παράλληλα με το απαραίτητο υψηλό επίπεδο επενδύσεων για τον μετασχηματισμό της εταιρείας», σύμφωνα με τον Nicolas Peter, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, αρμόδιο για τα οικονομικά.

Η πλήρης ενοποίηση της BBA έχει σημαντικό αντίκτυπο στον Αυτοκινητιστικό τομέα.

Ο Αυτοκινητιστικός τομέας επωφελήθηκε και πάλι το 2022 από τις αυξημένες πωλήσεις προσοδοφόρων μοντέλων, την καλύτερη τιμολόγηση και τη συνεχιζόμενη θετική εξέλιξη στις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η βελτιωμένη τιμολόγηση και το υψηλότερης αξίας προϊοντικό μίγμα, καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις νέων εξαρτημάτων και αξεσουάρ, ανέβασαν τα έσοδα – τα οποία επωφελήθηκαν επίσης από τις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Λόγω της πλήρους ενοποίησης της BBA, τα έσοδα του τομέα ήταν σημαντικά υψηλότερα, στα €123,60 δισ. (προηγ. έτος: € 95,47 δισ./ +29,5%). Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε επίσης αισθητά: αφενός, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιπτώσεων από την πλήρη ενοποίηση της BBA – όπως η απαξίωση και αποσβέσεις από την κατανομή της τιμής αγοράς ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ και η απαλοιφή των ενδιάμεσων κερδών συνολικού ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Αφετέρου, το κόστος πωλήσεων επηρεάστηκε επίσης αρνητικά από τα αισθητά υψηλότερα κόστη υλικών και logistics, ιδίως λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ημιαγωγών και των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και από τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το έτος αναφοράς ανήλθαν σε € 10,63 δισ. (προηγ. έτος  € 9,87 δισ./ +7,8%). Στα 8,6% (προηγ. έτος: 10,3%- -1,7 ποσοστιαίες μονάδες), το περιθώριο EBIT του τμήματος ήταν στα ανώτερα επίπεδα του εύρους πρόβλεψης 7-9%.

Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις ύψους € 3,1 δισ. από την πλήρη ενοποίηση της BBA, το περιθώριο EBIT θα είχε διαμορφωθεί στο 11,2%.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του τομέα, ύψους € 8,28 δισ., ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (προηγ. έτος: €1,93 δισ./ +328,1%). Αυτή η ισχυρή αύξηση κατά το έτος αναφοράς προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της αναπροσαρμογής της αξίας των μετοχών που κατείχαν προηγουμένως στην BBA, αξίας λίγο κάτω από 7,7 δισ. ευρώ στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του τομέα για το οικονομικό έτος 2022 ανήλθαν σε €18,91 δισ. και συνεπώς ήταν πολύ υψηλότερα από τα μεγέθη του προηγούμενου έτους (προηγ. έτος: € 11,80 δισ./ +60,3%).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στον Τομέα του Αυτοκινήτου ανήλθαν στα € 11,07 δισ. (προηγ. έτος.: € 6,35 δισ./ +74,2%) στο τέλος της χρονιάς.

Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (RoCE) για τον αυτοκινητιστικό τομέα το 2022 ήταν εντός του εύρους στόχου 14-19% στα 18,1% (προηγ. έτος: 24,0%/ -5,9 ποσοστιαίες μονάδες).

«Η ενσωμάτωση της κινεζικής κοινοπραξίας μας στον αυτοκινητιστικό τομέα προάγει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε ένα νέο επίπεδο. Το 2022, αυτό μας έδωσε σημαντική ώθηση. Συνεχίζουμε να κατέχουμε ισχυρή θέση στις μεγάλες περιοχές του κόσμου με μια ισχυρή γκάμα προϊόντων και θα συνεχίσουμε να επωφελούμαστε ιδιαίτερα φέτος από τη ζήτηση για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τα κορυφαία μοντέλα μας», δήλωσε ο Nicolas Peter, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG αρμόδιο για τα οικονομικά, στο Μόναχο.

Περισσότερος ανταγωνισμός και αλλαγές στην κατάσταση κινδύνου για τον τομέα Financial Services .

Ο έντονος ανταγωνισμός, τα υψηλότερα επιτόκια και ο πληθωρισμός, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα οχημάτων, επηρέασαν τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το 2022. Ο συνολικός όγκος των νέων συμβάσεων χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης με πελάτες λιανικής μειώθηκε κατά (-)12,6% σε € 55,44 δισ. (προηγ. έτος: € 63,41 δισ.). Το ποσοστό των νέων οχημάτων του BMW Group που μισθώθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν από τον Τομέα Financial Services διαμορφώθηκε στο 41,0% για το 2022 (προηγ. έτος: 50,5%/ -9,5 ποσοστιαίες μονάδες). Οι καλύτερες τιμές συναλλαγών και το βελτιωμένο μίγμα προϊόντων οδήγησαν σε υψηλότερο μέσο όγκο χρηματοδότησης ανά όχημα κατά την περίοδο αναφοράς.  

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του τομέα Financial Services ανήλθαν σε € 3,20 δισ. στο τέλος του έτους αναφοράς (προηγ. έτος: € 3,75 δισ./ -14,6%) – με το προηγούμενο έτος να χαρακτηρίζεται ως  μία κατάσταση εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Υψηλότερες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και ασθενέστερων μακροοικονομικών προοπτικών.

Ως συνέπεια των χαμηλότερων κερδών προ φόρων, ο Τομέας Financial Services πέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 17,9% (προηγ. έτος: 22,6%/ -4,7 ποσοστιαίες μονάδες), πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αναπροσαρμοσμένο πρόβλεψη της εταιρείας για 17-20% (αναπροσαρμογή από 14-17% στην τριμηνιαία έκθεση του β’ τριμήνου του 2022).

Επέλαση ηλεκτροκίνησης και συνεχιζόμενη άνοδος για την BMW Motorrad . 

Το 2022, η BMW Motorrad προχώρησε στον εξηλεκτρισμό της μάρκας στον τομέα της αστικής κινητικότητας, με την παρουσίαση του ηλεκτρικού σκούτερ BMW CE 04. Οι παραδόσεις του τμήματος Μοτοσικλετών έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό 202.895 μονάδων το 2022 (προηγ.  έτος: 194.261 μονάδες/ +4,4%). Αν και οι επιδόσεις στις Ευρωπαϊκές αγορές, με εξαίρεση τη Γαλλία (+6,7% σε ετήσια βάση), ήταν λιγότερο δυναμικές, οι πωλήσεις στην Κίνα (+7,7% σε ετήσια βάση) σημείωσαν σταθερή αύξηση, ενώ οι παραδόσεις στην Αμερική αυξήθηκαν σημαντικά (+14,4% σε ετήσια βάση).

Η επιχειρηματική απόδοση ωφελήθηκε από αυτή την αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό τον θετικό αντίκτυπο της τιμολόγησης και του μίγματος προϊόντων. Το υψηλότερο κόστος υλικών και logistics επηρέασε τον τομέα Μοτοσικλετών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Ο τομέας σημείωσε έσοδα ύψους € 3,17 δισ. (πέρυσι: € 2,74 δισ./ +15,6%), με EBIT € 257 εκατ. (προηγ. έτος: € 227 εκατ. / +13,2%). Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε 8,1% (προηγ. έτος: 8,3%/ -0,2 ποσοστιαίες μονάδες) και συνεπώς βρίσκεται εντός του εύρους στόχου 8-10%.

Τα υψηλότερα κέρδη ώθησαν την απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (RoCE) στο 24,9%, η οποία ήταν ελαφρώς υψηλότερη από την πρόβλεψη του 19-24% (προηγ. έτος: 21,9%/ +3 ποσοστιαίες μονάδες).

Το BMW Group κατέγραψε ένα επιτυχημένο τέταρτο τρίμηνο.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022, πολυάριθμα lockdowns οδήγησαν σε περικοπές της παραγωγής και στο κλείσιμο κινεζικών αντιπροσωπειών. Ταυτόχρονα, η ελαφρά αποκλιμάκωση της έλλειψης ημιαγωγών συνέβαλε συνολικά σε υψηλότερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι παραδόσεις των τριών μαρκών πολυτελών αυτοκινήτων, BMW, MINI και Rolls-Royce αυξήθηκαν σημαντικά στις 651.794 μονάδες (προηγ.  έτος: 589.290/ +10,6%). Η διευρυμένη γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων είχε ξεκάθαρο αντίκτυπο στο τέταρτο τρίμηνο: Με πωλήσεις 150.508 μονάδων, το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων επί του συνολικού όγκου πωλήσεων σκαρφάλωσε στο 23%. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε €39,52 δισ. (προηγούμενο έτος: €28,40 δισ./ +39,1%).

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν σημαντικά στα  € 3,25 δισ. (προηγ. έτος: € 2,90 δισ./ +11,9%), ενώ το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,2%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 2,17 δισ. (προηγ. έτος: € 2,25 δισ./ -3,6%).

Το EBIT του τομέα Αυτοκινήτου ήταν σημαντικά υψηλότερο, στα € 2,93 δισ. (προηγ. έτος: €1,92 δισ. / +52,3%), λόγω των επιδράσεων από την πλήρη ενοποίηση της BBA και του υψηλότερου όγκου πωλήσεων. Το περιθώριο EBIT του αυτοκινητιστικού τομέα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους ήταν 8,5% (προηγ. έτος: 7,7%). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του τομέα ανήλθαν σε € 1,19 δισ. (προηγ. έτος: € 55 εκατ.).

Λόγω του υψηλότερου κόστους αναχρηματοδότησης και των αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο, ο τομέας Financial Services παρουσίασε χαμηλότερα κέρδη προ φόρων ύψους € 533 εκατ. (προηγ. έτος: € 829 εκατ. / -35,7%).

Σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος του 2022, το BMW Group απασχολούσε 149.475 εργαζόμενους (προηγ. έτος: 118.909/ +25,7%). Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση οφείλεται κυρίως στην πλήρη ενοποίηση της BMW Brilliance Automotive Ltd., με σχεδόν 26.000 εργαζόμενους να ενσωματώνονται στο BMW Group. Η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα πραγματοποιήθηκε κυρίως στους τομείς της ανάπτυξης και της πληροφορικής, καθώς και στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής του BMW Group.

Προτεινόμενη επανεκλογή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου.

Η τρέχουσα θητεία του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Dr. Kurt Bock θα λήξει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2023. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την επανεκλογή του Bock για μια ακόμη τετραετή θητεία. Ο υποψήφιος θεωρείται ανεξάρτητος από το Εποπτικό Συμβούλιο.