ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή προτάσεις συνεργασίας. Για Δελτία Τύπου δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας ένα διαφορετικό mail. Tα Δελτία Τύπου να συνοδεύονται από μία τουλάχιστον φωτογραφία.

Kansevelli Enterprises Ltd
1065 Nicosia, Cyprus, PO Box 27115                                                

E-mail: gv.autopress@gmail.com

Press Dept, Δελτία τύπου: varinos.kansevelli@gmail.com

www.kansevelli.com