Ο Νίκος Σινογιάννης αναλαμβάνει Διευθυντής της Porsche

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο κ. Νίκος Σινογιάννης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή κλάδου Porsche.

Ο Νίκος Σινογιάννης είναι μέλος της διοικητικής ομάδας της Μοτοδυναμική, από το 2019, ως επικεφαλής του κλάδου Λιανικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, έχοντας την ευθύνη της Μοτοδίκτυο και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς των Πωλήσεων και After Sales έχοντας αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις στο παρελθόν.
Ο κ. Nίκος Σινογιάννης διαδέχεται στο ρόλο τον κ. Θοδωρή Παπαδόπουλο, ο οποίος μετά από δεκαεννιά χρόνια προσφοράς σε διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ολοκληρώνει την επιτυχημένη πορεία του στον Όμιλο της Μοτοδυναμική.

Καθήκοντα διευθύντριας Marketing & PR του κλάδου. αναλαμβάνει η κ. Ελπίδα Φιλιππίδου, η οποία έχει σημαντική εργασιακή εμπειρία και μέχρι πρότινος ασκούσε καθήκοντα Brand Manager σε μεγάλη εισαγωγική και εμπορική εταιρεία του χώρου των οινοπνευματωδών.

H κ. Μάιρα Πασσιά, ολοκληρώνοντας εικοσιπενταετή πορεία με το brand Porsche, σε διευθυντικές θέαεις Marketing, CRM & Επικοινωνίας, έχει ήδη αναλάβει, από 01.01.2021, τα καθήκοντα της διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου Μοτοδυναμική.