Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στηρίζει τους μαθητές και μαθήτριες των ακριτικών νησιών

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ επιβραβεύει τους άριστους μαθητές και μαθήτριες των ακριτικών νησιών, χορηγώντας το πρόγραμμα υποτροφιών «ExcellenSeas – Θάλασσες Αριστείας».

Με έντονο το αίσθημα προσφοράς και στήριξης στις τοπικές κοινωνίες των απομακρυσμένων νησιών, η εταιρεία, προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε έναν αριστούχο μαθητή που έχει εισαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη στον τομέα ενδιαφέροντος του.
Συγκεκριμένα, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αναλαμβάνει πλήρως την παροχή οικονομικής κάλυψης των εξόδων διαμονής στον τόπο φοίτησης, ενός αριστούχου μαθητή που εισάχθηκε στη «Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επιπλέον, η εταιρεία, παρέχει τη δυνατότητα στον υπότροφο, να εμπλουτίσει την επαγγελματική του προϋπηρεσία πραγματοποιώντας πρακτική άσκηση σε εταιρεία του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Στο πλαίσιο της ευρύτερης υποστήριξης, ο κ. Γιώργος Λειβαδίτης Head of Sixt Division, επιλέχθηκε ως ο επιστημονικός σύμβουλος του υπότροφου, με σκοπό την παρακολούθηση και καθοδήγησή του σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα.
Μέσω του προγράμματος υποτροφιών «ExcellenSeas – Θάλασσες Αριστείας», η εταιρεία υιοθετεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξης των νέων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόοδο και στην ανάπτυξη των ακριτικών νησιών της χώρας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους που προέρχονται από τα νησιά αυτά, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, κρατώντας τις θάλασσες της Γνώσης πάντα ανοιχτές.

Πληροφορίες για την ExcellenSeas
Η ExcellenSeas (Θάλασσες Αριστείας) είναι φορέας με αποκλειστικό σκοπό την επιβράβευση άριστων μαθητών – φοιτητών των ακριτικών μας νησιών μέσω της παροχής υποτροφιών. Η επιλογή των υπότροφων γίνεται από την ExcellenSeas και την υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία στελεχώνεται από τακτικούς ή ομότιμους Καθηγητές Ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων, καθώς και από διακεκριμένες, για το ήθος και το υψηλό ακαδημαϊκό τους επίπεδο, προσωπικότητες. Στο πρόγραμμα Θάλασσες Αριστείας σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί ακριτικά νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.