H Mercedes-Benz Cars στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά περισσότερο από 50% μέχρι το τέλος της δεκαετίας

Το πρώτο συνέδριο ESG του Ομίλου παρουσιάζει μια ολιστική αντιμετώπιση περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Στο πρώτο ψηφιακό συνέδριο ESG για επενδυτές και αναλυτές, ο εφευρέτης του αυτοκινήτου ανακοίνωσε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2, δημιουργώντας διαρκή αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Όπως αναφέρθηκε στη Διάσκεψη COP26 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή τον Νοέμβριο του 2021, η Mercedes-Benz έχει δεσμευτεί για μια ταχύτερη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. «Η επιθυμία για ατομική κινητικότητα αυξάνεται συνεχώς. Η αποστολή μας είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη με βιώσιμο τρόπο. Η Mercedes-Benz έχει έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς να γίνει ανθρακικά ουδέτερη.

Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG

Μέχρι το 2030, θέλουμε να φτάσουμε στα μισά του δρόμου. Προκειμένου να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος στην προστασία του κλίματος, χρειαζόμαστε απόλυτη αφοσίωση στο στόχο και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των εταιρειών και της κοινωνίας στο σύνολό της», λέει ο Ola Källenius, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG.

Η εταιρεία στοχεύει να μειώσει τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές CO2 ανά επιβατικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του μέχρι το τέλος της δεκαετίας σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν: τον εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων, τη φόρτιση με πράσινη ενέργεια, τη βελτίωση της τεχνολογίας των μπαταριών, την εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή. Η Mercedes-Benz σχεδιάζει να καλύψει περισσότερο από το 70% των ενεργειακών αναγκών της μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 με την εγκατάσταση ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε δικές της εγκαταστάσεις καθώς και μέσω περαιτέρω συμφωνιών αγοράς ενέργειας.

Electric only – σε καλό δρόμο για μηδενικές εκπομπές ρύπων
Ο εξηλεκτρισμός της γκάμας της Mercedes-Benz προχωρά αλματωδώς εδώ και αρκετό καιρό. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μερίδιο έως και 50% σε plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικα αυτοκίνητα μέχρι το 2025, έως ότου φτάσουμε σε ένα πλήρως «ηλεκτρικό» 2030, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ήδη έξι, και σύντομα εννέα, πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Μέχρι σήμερα, η Mercedes-Benz έχει αποκαλύψει τις EQA, EQB, EQC (WLTP: συνδ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 25-21,3 kWh/100 km, συνδ.εκπομπές CO2: 0 g/km), την EQS, την EQE 350 + (WLTP: συνδ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 18,7 15,9 kWh/100 km, συνδ.νεκπομπές CO2: 0 g/100 km) καθώς και την EQV. Θα ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα: η EQS SUV, η EQE SUV και η EQT. Η εταιρεία στοχεύει να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην ηλεκτροκίνηση και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, μέσω του διαρκούς εξηλεκτρισμού ολόκληρης της προϊοντικής της παλέτας.

Πράσινη φόρτιση – ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες πηγές για τα ηλεκτρικά οχήματα

Στον κύκλο ζωής ενός ηλεκτρικού οχήματος, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φόρτιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποφυγή εκπομπών CO2. Η Mercedes-Benz διασφαλίζει την «πράσινη φόρτιση» σε όλα τα περίπου 300.000 δημόσια σημεία φόρτισης στο δίκτυο Mercedes me Charge στην Ευρώπη και εξασφαλίζει ότι το δίκτυο τροφοδοτειται με επαρκή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μπαταρία – μείωση του αποτυπώματος άνθρακα εξαιτίας χημικών καινοτομιών στις κυψέλες της μπαταρίας και της ανακύκλωσής της

Η μπαταρία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη μείωση εκπομπών CO2. Με το τρέχον μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, περισσότερο από το 50% των εκπομπών CO2 του κύκλου ζωής μίας μπαταρίας οφείλεται στην αλυσίδα εφοδιασμού και την παραγωγή. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τη μετάβαση στην παραγωγή κυψελών ουδέτερων σε CO2, είναι δυνατό να μειωθούν οι εκπομπές για τη συνολική παραγωγή της μπαταρίας κατά 20%. Πρόσθετη εξοικονόμηση CO2 αναμένεται να επιτευχθεί μέσω περαιτέρω μέτρων – π.χ., με τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής ανοδίων και καθοδίων. Έτσι έχουν δημιουργηθεί στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση εξαιρετικά προηγμένων και ανταγωνιστικών τεχνολογιών όσον αφορά στις κυψέλες των μπαταριών. Με περισσότερες από 800 βατώρες ανά λίτρο σε επίπεδο κυψέλης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, τα ανόδια υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την ενεργειακή πυκνότητα. Ταυτόχρονα, η Mercedes-Benz αναμένει ότι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μπαταρίες LFP στα οχήματα παραγωγής. Αυτές οι μπαταρίες έχουν καθόδιο χωρίς καθόλου κοβάλτιο. Σε συνεργασία με ερευνητές η εταιρεία εξελίσσει μπαταρίες στερεής κατάστασης Για να διατηρήσει εσωτερικά τον έλεγχο του κύκλου ζωής των μπαταριών, η Mercedes-Benz εγκαινιάζει ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης ουδέτερου CO2 στο Kuppenheim της Γερμανίας, για την ανακύκλωση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους χρησιμοποιώντας μια νέα υδρομεταλλουργική τεχνική που αυξάνει το ποσοστό ανακύκλωσης στο 96%.

Πράσινος χάλυβας και αλουμίνιο – Απομακρύνοντας όλα τα εμπόδια για τη μείωση των εκπομπών και την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος

Η Mercedes-Benz δημιουργεί μια πράσινη αλυσίδα εφοδιασμού χάλυβα για να επεκτείνει μαζικά τη χρήση χάλυβα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών CO2. Σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές χάλυβα, η εταιρεία αποφεύγει συνειδητά τις αντισταθμίσεις άνθρακα, εστιάζοντας αντ’ αυτού στην αποφυγή και τη μείωση των εκπομπών CO2. Το 2021, η εταιρεία έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που πήρε μετοχικό μερίδιο στη σουηδική start-up H2 Green Steel (H2GS), με στόχο την εισαγωγή πράσινου χάλυβα σε διάφορα μοντέλα παραγωγής ήδη από το 2025. Μέσω της υιοθέτησης μίας προσέγγισης για την κυκλική οικονομία, η Mercedes-Benz αυξάνει σταθερά το ποσοστό δευτερογενούς αλουμινίου που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που δεσμεύεται να προμηθεύεται μόνο πρωτογενές αλουμίνιο πιστοποιημένο από το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) για τα εργοστάσια κατασκευής και τα χυτήρια στην Ευρώπη στο μέλλον. Αυτή η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι η πρόσληψη και η επεξεργασία των πρώτων υλών γίνεται υπεύθυνα και με οικολογικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους – από την εξόρυξη έως την τήξη και τη διύλισή τους μέχρι τις πύλες των εργοστασίων της Mercedes Benz. Αυτή η απαίτηση θα επεκταθεί και σε άλλες τοποθεσίες εκτός Ευρώπης μεσοπρόθεσμα.

Αειφορία όσον αφορά στα υλικά παραγωγής – τώρα και στο εγγύς μέλλον

Αρκετά βιώσιμα υλικά βρίσκονται ήδη σε σειρά παραγωγής σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν υφάσματα ταπετσαρίας καθισμάτων από 100% ανακυκλωμένα μπουκάλια PET, καθώς και επενδύσεις δαπέδου από νήματα από δίχτυα ψαρέματος που ανακτήθηκαν και υπολείμματα υφασμάτων από παλιά χαλιά. Οι EQS και EQE θα διαθέτουν ακόμη και αγωγούς καλωδίων κατασκευασμένους από ανακυκλωμένα απόβλητα. Για την ακρίβεια, τα εξαρτήματα της EQS, που κατασκευάζονται με αποτελεσματική χρήση πόρων μέσω ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων πρώτων υλών, ζυγίζουν ήδη περισσότερα από 80 κιλά.
Εφαρμόζοντας τις προσεγγίσεις «Σχεδιασμός για το περιβάλλον» και «Σχεδιασμός για κυκλικότητα» στην επιλογή υλικών, η Mercedes-Benz Cars στοχεύει να αυξήσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στο 40% ανά όχημα έως το 2030.

Η μεγάλη εικόνα – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση ευθύνη πάνε χέρι-χέρι

Από φέτος, η παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια της Mercedes-Benz θα είναι CO2 ουδέτερη. Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ανάπτυξη ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε όλες της τις εγκαταστάσεις.

Η Mercedes-Benz έχει μια ολιστική ιδέα του ESG σε όλα τα τμήματα. Η μετάβαση στην ανθρακική ουδετερότητα και η επέκταση του εξηλεκτρισμού της κινητικότητας κρύβει πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με πρώτες ύλες όπως το κοβάλτιο ή το λίθιο και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Σύμφωνα με το σύστημα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Mercedes-Benz αυξάνει τη διαφάνεια και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με 24 πρώτες ύλες με αυξημένο κίνδυνο.
Η εταιρική της φιλοδοξία είναι να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού: από τα ορυχεία όπου προέρχονται οι πρώτες ύλες έως τις εταιρείες μεταποίησης και, τέλος, μέχρι την ίδια παραγωγή.

Μαζί με τη βιωσιμότητα και την ακεραιότητα, η διαφορετικότητα αποτελεί τη βάση της βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής της Mercedes-Benz. Η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι η βιώσιμη επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διαφορετικές ομάδες. Ένας τομέας δράσης για τη Διαχείριση Διαφορετικότητας και Ένταξης είναι η εξέλιξη των γυναικών. Αποτελούν το 37,5% του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, καθώς γυναίκες είναι τα τρία από τα οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Mercedes-Benz θέλει περισσότερες καταρτισμένες γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και στοχεύει σε μερίδιο 30% το 2030.

Η στροφή προς την κλιματική ουδετερότητα αλλάζει τον οικονομικό κόσμο και η πράσινη χρηματοδότηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ως εκ τούτου, η ποικιλία των πράσινων χρηματοδοτικών μέσων όπως το «Green ABS» και οι πράσινες διμερείς συμφωνίες χρηματοδότησης που συνδέονται με τους οικονομικούς δείκτες (KPI) θα αυξηθούν. Η Mercedes-Benz αναμένει επίσης σημαντική αύξηση στην ταξινόμηση CapEx της ΕΕ έως το 2026, σύμφωνα με τη στρατηγική της για αποκλειστική ηλεκτροκίνηση. Η ανάλυση των αξιολογήσεων ESG της Mercedes-Benz αποτελεί μια σημαντική πτυχή για τον εντοπισμό και την κάλυψη των όποιων κενών διαφάνειας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το 2021 η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά αυτές τις αξιολογήσεις ESG.