Διοικητικές αλλαγές στην SIXT

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο κ.Γιώργος Λειβαδίτης είναι ο νέος επικεφαλής του κλάδου SIXT.
Είναι μέλος της διοικητικής ομάδας της Μοτοδυναμική από το 2004.
Από το 2004 έως και το 2018 είχε αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης στον κλάδο Yamaha. Από το 2019 έως και σήμερα, κατείχε τη θέση του Business Development Manager του κλάδου Sixt.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, την PORSCHE AG και την SIXT SE στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της λιανικής με το Μοτοδίκτυο και το MotoDirect. Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η Μοτοδυναμική απασχολεί περισσότερους από 230 εργαζόμενους. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 78,3 εκ. ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.motodynamics.gr
Για τους δημοσιογράφους: Μάιρα Πασσιά Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, 210 6293611 m.passia@motodynamics.gr