Διοικητικές αλλαγές στην Opel Ελλάς με τον Δημήτρη Καββούρη CEO

Από την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, η Opel Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική εταιρία, εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου Συγγελίδη.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ανακοινώνονται οι κάτωθι διοικητικές αλλαγές:
Τη θέση του Chief Operating Officer αναλαμβάνει ο κος Δημήτρης Καββούρης.


Ο κος Τάσος Αραμπατζής, αναβαθμίζεται σε Εμπορικό Διευθυντή, έχοντας πλέον υπ’ ευθύνη του τις δραστηριότητες Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας, ενώ μετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κος Αραμπατζής με πολυετή εμπειρία στο χώρο, έχει καλύψει επιτυχημένα διάφορες διοικητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή Πωλήσεων.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και ο κος Αντώνης Καλοδήμου, μέχρι πρότινος Δ/ντής Λογιστηρίου, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του Οικονομικού Τμήματος.